Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) bestaat uit:

  • Voorzitter: Genmaj. (bd) Harm de Jonge
  • Secretaris: Kol. (bd) drs. Rob Sondag
  • Algemeen lid: Caecilia Johanna van Peski

Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over het te voeren of gevoerde beleid van het bestuur van de SVBZO. De RvA vergadert cfm de statuten tenminste een maal per jaar met het bestuur, met als doel het bespreken van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. 

Daarnaast heeft de RvA een instemmingsrecht ten aanzien van de jaarstukken van de stichting.
Dit geschiedt met het oog op het in stand houden van een financieel stabiele stichting.

 

JAARVERSLAGEN 2017, 2018 en 2019

Met deze link kunt u het jaarverslag bekijken of downloaden:

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Copyright © 2021 SVBZO. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.
Website gemaakt door Mark Meelhuysen.