Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) bestaat uit een:
- Voorzitter
- Secretaris
- Vier algemene leden

Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over het te voeren of gevoerde beleid van het bestuur van de SVBZO. De RvA vergadert cfm de statuten tenminste een maal per jaar met het bestuur, met als doel het bespreken van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. 

Daarnaast heeft de RvA een instemmingsrecht ten aanzien van de jaarstukken van de stichting.
Dit geschiedt met het oog op het in stand houden van een financieel stabiele stichting. 

Copyright © 2017 test. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.
Website gemaakt door Mark Meelhuysen.