Mission Statement

Bij de oprichting van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) is onderstaande
‘Mission statement’ geformuleerd: 

De Stichting zal met behulp van het Veteranen Ontmoetingscentrum de veteraan, indien hij/zij daar behoefte aan heeft, in de gelegenheid stellen om in een voor hem/haar vertrouwde omgeving, andere veteranen te ontmoeten. Maar ook om activiteiten te ontplooien naargelang hun behoefte.
De SVBZO stelt zich daarbij facilitair op. 

Militairen komen soms ‘anders’ terug van een Missie. Denk daarbij in het uiterste geval aan een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) of een lichamelijke verwonding.
In het Ontmoetingscentrum bestaat de mogelijkheid tot het verlenen van nuldelijnsondersteuning, door de gastvrouwen en –heren. 
Men kan ook gewoon hun ‘verhaal’ aan anderen kwijt; indien nodig kan er geholpen worden bij het tot stand brengen van contacten met professionele hulpverleners. 
In het Veteranen Ontmoetingscentrum ‘de Treffer’, bestaat eveneens de mogelijkheid om een afspraak te maken met alle soorten professionele hulpverleners die kunnen worden geconsulteerd. 

De Stichting streeft er naar om meer bekendheid te genereren binnen de burgerij van Zuidoost Brabant voor het fenomeen ‘Veteraan’ en vraagt daarmee ook om maatschappelijke erkenning. Daarbij streeft de Stichting naar een ‘paraplu’-functie voor alle veteranenverenigingen binnen de regio en participatie op diverse sociale-maatschappelijke gebieden in de regio. 

Bovenstaande wordt anno 2013 nog steeds onderschreven door het huidige Bestuur. 

 

 

Copyright © 2021 SVBZO. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.
Website gemaakt door Mark Meelhuysen.