Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) bestaat uit een dagelijks bestuur en bestuursleden met coördinerende taken.
Bij het bestuur ligt de taak van het leiding geven aan de SVBZO.
Het bestuursbeleid dient duidelijk en open te zijn en gericht op de belangen van de SVBZO en haar doelstellingen. Het bestuur laat zich daartoe bijstaan door de Raad van Advies van de Stichting. 

Het Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit: de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester, zij zijn belast met de dagelijkse leiding van de Stichting. 

Bestuursleden met coördinerende taken 

De bestuursleden met coördinerende taken houden zich bezig met specifieke onderwerpen binnen de Stichting, zoals: het organiseren van activiteiten, het functioneren van het Ontmoetingscentrum, de PR van de Stichting, het werven van vrijwilligers en het plannen en uitvoeren van (scholen)projecten.
Zij kunnen daarbij een aantal vrijwilligers inschakelen, die hebben aangegeven betrokken te willen worden bij deze onderwerpen. 

Copyright © 2019 SVBZO. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.
Website gemaakt door Mark Meelhuysen.