Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) bestaat uit een dagelijks bestuur en bestuursleden met coördinerende taken.
Bij het bestuur ligt de taak van het leiding geven aan de SVBZO.
Het bestuursbeleid dient duidelijk en open te zijn en gericht op de belangen van de SVBZO en haar doelstellingen. Het bestuur laat zich daartoe bijstaan door de Raad van Advies van de Stichting. 

Het Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit: de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester, zij zijn belast met de dagelijkse leiding van de Stichting. 

Bestuursleden met coördinerende taken 

De bestuursleden met coördinerende taken houden zich bezig met specifieke onderwerpen binnen de Stichting, zoals: het organiseren van activiteiten, het functioneren van het Ontmoetingscentrum, de PR van de Stichting, het werven van vrijwilligers en het plannen en uitvoeren van (scholen)projecten.
Zij kunnen daarbij een aantal vrijwilligers inschakelen, die hebben aangegeven betrokken te willen worden bij deze onderwerpen. 

Voorzitter

Mijn naam is Hubert-Jan Vleeshouwers. Ik ben geboren in 1957 in Eindhoven (Tongelre) en woon met Marielle, Myhreen en Cahelle in Mierlo-Hout, gemeente Helmond.

Vanaf 2000 wonen we in Helmond en ik moet zeggen dat Helmond een fijne stad is om te wonen. Vanaf 1978 ben ik actief binnen Defensie, eerst als dienstplichtig militair om daarna beroeps militair te worden bij de Koninklijke Landmacht.

Ik ben een logistiek officier die vele functies heeft vervuld en ben 2 maal uitgezonden geweest naar Bosnië, in 1994 onder de vlag van Unprofor en in 2004 als SFOR (Stabilization Force)16 (omvorming naar European Union Force).
Vanaf 1997 tot 2000 heb ik gewerkt in Gouda en vele missies ondersteund en vaak aanwezig geweest op de Balkan, KFOR, Unmee, Unficyp,etc.

In 2006 mocht ik de omvorming van een Genie bataljon begeleiden en ben toen in 2007 ook in Afghanistan geweest. Op dit moment begeleid ik de omvorming van het begrip leiderschap binnen de Directie Materieel Organisatie en eind 2014 zal ik mijn actieve carrière beëindigen. Gelukkig ben ik al maatschappelijk bezig en vind het enorm prettig om actief te zijn in de veteranenwereld. Daarnaast bekleed ik een bestuurlijke functie bij het CDA in Helmond en bij de Stichting Brabants Gesneuvelden.

Graag zou ik willen staan voor samenwerking, transparantie, eerlijkheid en de Brabantse gemoedelijkheid. Ik zie u graag in 'de Treffer' en tijdens onze activiteiten. Laten we vooral samen zorgen voor onze veteranen, partner en kinderen van veteranen, zij verdienen ons respect.

Secretaris

Hallo mijn naam is André Leurs, ik ben in 1956 geboren in het mooie Limburgse Brunssum.

Nadat de mijnen gesloten werden in 1968, zijn we verhuisd naar Eindhoven alwaar ik vanaf mijn 12e ben opgegroeid. Ik ben getrouwd met Marijke, heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen en heb met mijn gezin diverse malen de boel ingepakt en ben voor Defensie verhuisd zowel in Nederland als in Duitsland. Wij wonen sinds 1994 weer in Eindhoven. Ik heb altijd in de Logistiek gewerkt en heb de dienst mogen verlaten in 2012 als Officier Logistiek. Ik ben driemaal uitgezonden geweest, 2x naar  Bosnië, in 1998 op het Hoofdkwartier in Sarajevo en in 2000 naar Novi Travnik als Commandant Matbevo.  En in 2007 als Hfd Sie 1 naar Afghanistan met het OMLT team. In mijn vrije tijd maak ik mij nuttig voor de SVBZO, ben ik voorzitter van een Carnavals vereniging en maak ik muziek in hun Carnavals band, ben ik schietmeester van een Eindhovens Gilde en ben ik Tamboer Maître bij het Koninklijk Woensels Harmonie orkest. Daarbuiten werk ik nog een tweetal dagen in een ziekenhuis.

Ik hoop velen van U vaak tegen te komen in ons inloophuis de Treffer.

Penningmeester

Mijn naam is Peter de Vrees. Ik ben sinds juli 2012 Penningmeester van de SVBZO.
In 1950 geboren te Eindhoven, ben getrouwd met Marjolijn en heb twee dochters en een kleinzoon.
Samen met Marjolijn woon ik sinds 2009 in Brandenvoort gemeente Helmond.

Vanaf september 2012 ben ik met FLEX pensioen en dus niet meer in dienst van een organisatie. Wat niet betekent dat ik niets meer doe. Buiten de SVBZO ben ik lid van het mannenkoor “La Bonne Espérance”, zwemvereniging ERB (Eindhovense Reddingsbrigade) en heb ik al sinds jaar en dag een muziekduo met een vriend van mij.

In mijn werkzaam leven ben ik geëindigd als facilitair manager in de St. Anna Zorggroep. Ik ben benaderd voor deze functie door Vicevoorzitter Henk  Schimmel, die mijn interesse voor de veteranen heeft gewekt en mij daarvoor enthousiast heeft gemaakt. Zelf heb ik geen militaire achtergrond maar vanuit mijn werk bij de zorggroep ligt mijn interesse nu bij de veteranen.

Coördinator activiteiten


Mijn naam is Eric Nettekoven. Ik ben twee keer op uitzending geweest voor de Koninklijke Landmacht.
De eerste keer in 1980 als dienstplichtig militair, voor de periode van een half jaar naar Libanon en de tweede keer in 2010 als reservist voor een half jaar naar Bosnië.
Op het moment ben ik als reservist in dienst bij 30 Natres (Nationale Reserve) bataljon als stafonderofficier werving en voorlichting.

Sinds de oprichting van de SVBZO in 2006 heb ik de functie van secretaris bekleed. Met ingang van april 2013 heb ik echter, door steeds drukkere werkzaamheden bij de burgerwerkgever en de Nationale Reserve, de functie van secretaris neergelegd en sindsdien ben ik coördinator activiteiten voor de Stichting. Daarnaast ben ik ook nog gastheer in het Ontmoetingscentrum.

De oprichting van de Stichting is uit nood geboren. Wij (een aantal veteranen) hadden meer ‘body’ nodig om de eerste Regionale Veteranendag in 2006 te organiseren en de noodzakelijke subsidies/donaties/steun bij elkaar te krijgen voor een Ontmoetingscentrum.

Een Stichting geeft die noodzakelijke body. Wat begonnen is als een impuls is verworden tot een passie. De grootste beloning is die ene veteraan die zich gewaardeerd voelt en zijn plek heeft gevonden tussen andere veteranen. Mijn grootste droom is dat ‘de veteraan en het Ontmoetingscentrum’ een begrip wordt. Niet alleen onder de veteranen en hun achterban, maar bij de hele bevolking. Waarbij 'waardering, eer en respect de boventoon voeren. Samenwerken, informeren en zodoende draagvlak creëren’.

Coördinator scholenprojecten

Ik ben Jo Kremer, geboren in Limburg en al jong verhuisd naar verschillende woonplaatsen in heel Nederland en Duitsland. Het heeft mijn blik verruimd, misschien wel de basis gelegd voor mijn verlangen naar het verkennen van andere werelden. En misschien zat het al in mijn karakter…….. eigenlijk doe ik niets liever dan reizen.

Tijdens mijn opleidingen en loopbaan bij Defensie heb ik mij ontwikkeld van een actieve en ambitieuze militair tot een professional met oog en oor voor de visie en verhalen van anderen.
Rode draad daarbij is altijd geweest mijn behoefte om mijn eigen pad te kiezen, natuurlijk binnen de randvoorwaarden.
De leidende overtuiging was dat “ieder recht heeft op zijn eigen probleem”. In de loop der jaren, naar aanleiding van mijn ervaringen op verschillende posities, functies en diverse locaties op de wereld is die overtuiging uitgebreid met de gedachte dat “ieder dan ook recht heeft op zijn eigen oplossing”.

Ik houd me sinds mijn pensionering eind 2010 bezig met heel veel verschillende zaken die mijn aandacht hebben en tijd vragen, zoveel zelfs dat ik niet aan het reizen meer toe kom. Daar moet ik nog eens wat aan doen. Kortom er valt altijd iets te verlangen en te verwezenlijken.

In 2012 zijn mijn partner Hanna en ik gestart met “Dapper”, ons trainings- en coachingsbedrijf. Daar brengen we in praktijk wat het leven ons geleerd heeft. Deel van mijn levenservaring wordt natuurlijk gevormd door de ervaring als militair. En hoe ouder ik word hoe meer ik me realiseer dat de belevenissen die wij binnen Defensie meegemaakt hebben, hun impact hebben voor de rest van ons leven. Dat was ook zo bedoeld, we hoorden erbij, we vormden een team, we stonden voor kameraadschap en loyaliteit. En dat houdt dus niet op bij pensionering of afzwaaien. Het is vormend, ervaringen bij Defensie, hoe dan ook. En ik wil graag delen en leven met de mensen die dat gevoel kennen. Daardoor zit ik sinds kort in het bestuur van “De Treffer”.

Copyright © 2021 SVBZO. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.
Website gemaakt door Mark Meelhuysen.