Over SVBZO

De Oprichting 

Omdat er in Eindhoven de behoefte bestond aan een locatie waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten, is op initiatief van Hans van den Boogaard en een aantal veteranen op 24 april 2006 de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) opgericht, die als basis moest dienen voor de ontmoetingslocatie. Als echte pioniers, alsof zij de eersten waren in het missie gebied, werd er door het toenmalige Bestuur en vrijwilligers hard gewerkt om de SVBZO op te richten.

Dit leidde ertoe dat de gemeente Eindhoven in 2007 het pand aan de Smitsstraat 17 te Eindhoven ter beschikking stelde. Vereende krachten maakte het mogelijk dat op 24 april 2008 het Veteranen Ontmoetingscentrum ‘de Treffer’ werd geopend. 

Als wederdienst voor de steun van de gemeenten uit het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), organiseert de SVBZO de jaarlijkse Regionale Ontmoetingsdag in de regio Zuidoost Brabant. 

Heden 

In 2012 is een nieuw tijdperk aangebroken voor de SVBZO met name door het tot stand komen van de Veteranenwet, waarmee ook de militair in actieve dienst met uitzendervaring de status van veteraan kreeg.
Hierdoor is het aantal veteranen in onze regio en in Nederland, van de een op de andere dag fors gestegen.

Een nieuwe aanpak ook door het aantreden van een (grotendeels) nieuw Stichtingsbestuur. 
Op de stevige fundamenten van het voormalig Bestuur, werkt dit nieuwe Bestuur aan verdere professionalisering en modernisering van de SVBZO. Mede door fondsen verkregen vanuit het Veterneninstituut, werd onder meer moderne apparatuur aangeschaft en deze nieuwe website ontworpen. Daarnaast werd eveneens gewerkt aan een betere verankering van het beleid in diverse documenten. 

De Stichting streeft ernaar een veelzijdig activiteitenprogramma aan te kunnen bieden, waarmee voorzien kan worden in de behoeften van alle veteranen. 

Toekomst 

Waar de focus bij de oprichting van de SVBZO in 2006 vooral lag bij de Eerste generatie veteranen (afkomstig uit WO II, Indië, Korea en Nieuw Guinea), zal deze steeds meer verschuiven naar de Tweede en Derde generatie veteranen van de missies naar Libanon, Bosnië en Irak, Afghanistan etc. Daarnaast is er nog de groep van geüniformeerde veteranen; (zij die nog in werkelijke dienst zijn), die ook in aantallen toenemen. Dit komt onder andere door de Blauwe (VN) en Groene (Militaire) gecombineerde missie(s) naar bijvoorbeeld Afghanistan. 

Deze groep veteranen is nu nog druk met zijn/haar carrière binnen of buiten defensie; zijn druk bezig met de opbouw van hun maatschappelijk en gezinsleven waardoor geen tijd bestaat om stil te staan bij hun "ervaringen".
Maar steeds vaker melden ook deze veteranen zich bij de SVBZO en wij hopen dat deze ontwikkeling zich in de toekomst alleen maar doorzet. Wij proberen dit onder meer door een attractief programma te bieden en hen verder te kunnen ondersteunen indien gewenst. 

Daarnaast verloopt de communicatie met en informatievoorziening naar deze groep veteranen ook steeds meer via Sociale Media. Wij investeren in de moderne media, zodat we ook deze groep veteranen goed kunnen bereiken, via onze website, Facebook, Twitter en YouTube.

Erelid 

Voor zijn onuitputtelijke inzet voor de SVBZO vanaf het eerste moment, met minimale financiën, faciliteiten en contacten voorhanden, is de toenmalige voorzitter van de SVBZO, Roy Meelhuysen bij zijn afscheid benoemd tot Erevoorzitter van de SVBZO. 

Copyright © 2021 SVBZO. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.
Website gemaakt door Mark Meelhuysen.