Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost

Nieuwsbrief juni 2016

Zomer 2016
Op weg naar een volgend jubileum, we hebben er zin in. In de komende tijd gaan we ons als bestuur en Raad van Advies samen met U bezinnen over

onze toekomst. Er is een wereld te winnen met al die veteranen die eraan gaan komen, nog steeds worden militairen ingezet voor de vrede en dat zal ook zo blijven. Onze Stichting is graag bereidt om iedere militair, partner van en de relaties welkom te heten. Het verhaal van vrijheid moet verteld worden, wij merken in onze regio de warme belangstelling, we zijn op verschillende scholen al graag geziene gasten en ook tijdens de herdenkingen krijgen we een ereplaats. Kortom, ons verhaal mag en kan verteld worden. Gelukkig zien we ook weer steeds nieuwe initiatieven die we gaarne willen ondersteunen. De activiteiten worden georganiseerd om onze onderlinge Brabantse Buurt Kameraadschap te verstevigen en te bestendigen. Dus let op onze activiteitenkalender, er is vast wel iets voor u bij.

Drakenbootrace in Helmond
Samen met de Nederlandse Unifil Vereniging zijn we aanwezig geweest bij de Drakenbootrace op het kanaal in Helmond, een groot festijn met vele belangstellenden waarbij wij in onze Treffer-outfit aanwezig zijn geweest. Dank aan Frans-Wim, die met zijn enthousiasme nu al weer voor de 2e keer deelname mogelijk had gemaakt. Onze deelnemers kwamen zelfs vanuit het verre Wassenaar om mee te roeien, Chapeau. “Volgend jaar weer!”, werd al geroepen.

Veteranendag in de Treffer op 25 juni
Ook dit jaar is onze Treffer geopend tijdens de Nederlandse Veteranendag. Voor hen die niet naar Den Haag gaan verzorgen wij een gezellige dag. U kunt bij ons naar de rechtstreekse uitzending van het defile lijken of gewoon gezellig buurten.

ROD 2016 in het Evoluon
Op zondagmiddag 4 september zal deze Regionale Ontmoetingsdag plaatsvinden. Het wordt weer een leuk programma met muziek en vooral met u. De uitnodigingen worden gemaakt en zullen ter zijner tijd in de bus gaan vallen, let dus goed op. We verwachten een grote opkomst.

Thema: ‘De Burger ontmoet de Veteraan’ tijdens de regionale ontmoetingsdag en ‘Vrede geef je door’.
Op naar een mooie en gezonde zomer 2016,

Huub Vleeshouwers

PS: Er is weer een Werkmansborrel op 24 juni en je bent weer welkom vanaf 15 uur.

 

Copyright © 2019 SVBZO. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.
Website gemaakt door Mark Meelhuysen.